Общински съвет – Хасково

Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.7 от Правилник за финансово подпомагане на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат подпомогнати семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково, за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО”, съгласно списък, изготвен от Комисията, назначена по чл.6 от Правилника.
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково