Общински съвет – Хасково

Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.22 и ал.2 от ЗМСМА и чл.4, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, Общински съвет – Хасково удостоява проф.д-р Асен Златаров – посмъртно, със званието „Почетен гражданин на Хасково”.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково