Общински съвет – Хасково

Протокол №39 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 31.10.2014 год.

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4, ал.2, чл.45, ал.1 и чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:
1.Поземлен имот с идентификатор 77195.217.6 по КК на гр.Хасково   /м.“Идимирли“/ с площ 16,437дка.,с начална тръжна цена 16 500,00 лева без ДДС.
2.Поземлен имот с идентификатор 77195.303.25 по КК на гр.Хасково /м.“Балакли“/ с площ 42,293 дка.,с начална тръжна цена  42 300,00 лева без ДДС.
3.Поземлен имот с идентификатор 77195.155.10 по КК на гр.Хасково /м.“Кабаджа“/ с площ 11,999 дка.,с начална тръжна цена 12 000,00 лева без ДДС.
4.Поземлен имот с идентификатор 77195.433.2 по КК на гр.Хасково /м.“Идимирли“/  с площ 10,218 дка.,с начална тръжна цена 10 300,00 лева без ДДС.
5.Поземлен имот с идентификатор 77195.134.29 по КК на гр.Хасково /м.“Казан топра“/  с  площ 11,321 дка.,с начална тръжна цена 11 400,00 лева без ДДС.
6.Поземлен имот с идентификатор 77195.457.12 по КК на гр.Хасково /м.“Идимирли“/  с площ 10,610 дка.,с начална тръжна цена 10 600,00 лева без ДДС.
7.Имот № 010023 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 3,240 дка., с начална тръжна цена 3 300,00 лева без ДДС.
8.Имот № 036056 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 0,500 дка., с начална тръжна цена 500,00 лева без ДДС.
9.Имот № 036029 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 0,200 дка., с начална тръжна цена 200,00 лева без ДДС.
10.Имот № 035057 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 0,501 дка., с начална тръжна цена 500,00 лева без ДДС.
11.Имот № 046037 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 0,817 дка., с начална тръжна цена 900,00 лева без ДДС.
12.Имот № 050060 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 4,763 дка., с начална тръжна цена 4800,00 лева без ДДС.
13.Имот № 049081 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 1,800 дка., с начална тръжна цена 1 800,00 лева без ДДС.
14.Имот № 000291 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 1,398 дка., с начална тръжна цена 1 400,00 лева без ДДС.
15.Имот № 013042 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 2,379 дка., с начална тръжна цена 2 400,00 лева без ДДС.
16.Имот № 000115 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 5,715 дка., с начална тръжна цена 5 800,00 лева без ДДС.
17.Имот № 030091 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 2,831 дка., с начална тръжна цена 2 900,00 лева без ДДС.
18.Имот № 066017 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 4,000 дка., с начална тръжна цена 4000,00 лева без ДДС.
19.Имот № 075034 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 3,000 дка., с начална тръжна цена 3000,00 лева без ДДС.
20. Имот № 101060 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 1,414 дка., с начална тръжна цена 1 500,00 лева без ДДС.
21.Имот № 106026 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 4,141 дка., с начална тръжна цена 4 200,00 лева без ДДС.
22.Имот № 081096 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 0,501 дка., с начална тръжна цена 500,00 лева без ДДС.
23.Имот № 082018 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 4,200 дка., с начална тръжна цена 4200,00 лева без ДДС.
24.Имот № 081095 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 3,302 дка., с начална тръжна цена 3 300,00 лева без ДДС.
25.Имот № 089026 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 25,120 дка., с начална тръжна цена 25 200,00 лева без ДДС.
26. Имот № 030008 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 157,900 дка., с начална тръжна цена 157 900,00 лева без ДДС.
27. Имот № 074054 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 1,803 дка., с начална тръжна цена 1 800,00 лева без ДДС.
28. Имот № 072023 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 2,600 дка., с начална тръжна цена 2 600,00 лева без ДДС.
29. Имот № 091060 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 21,978 дка., с начална тръжна цена 22 000,00 лева без ДДС.
30. Имот № 082068 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 2,450 дка., с начална тръжна цена 2 500,00 лева без ДДС.
31. Имот № 083036 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 4,100 дка., с начална тръжна цена 4 100,00 лева без ДДС.
32. Имот № 071018 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 1,000 дка., с начална тръжна цена 1000,00 лева без ДДС.
33. Имот № 077002 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 41,600 дка., с начална тръжна цена 41 600,00 лева без ДДС.
34. Имот № 052027 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 6,209 дка., с начална тръжна цена 6 200,00 лева без ДДС.
35. Имот № 077024 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 2,745 дка., с начална тръжна цена 2 800,00 лева без ДДС.
36. Имот № 091048 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 3,401 дка., с начална тръжна цена 3 400,00 лева без ДДС.
37. Имот № 106031 в землището на с.Гарваново, община Хасково с площ 1,460 дка., с начална тръжна цена 1 500,00 лева без ДДС.
38.Отстъпено право на строеж за изграждане на Търговски обект на един етаж с РЗП 29,00 кв.м. в ПИ 77195.726.61 по КК на гр.Хасково/ул.“Картечар“/,с начална тръжна цена  1500,00 лева без ДДС.
      
II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.
 
 
 
Иван Иванов    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО