Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя т.6 от свое Решение №38 от 25.01.2011 г., както следва:

6. Определя цени за ползване на зали в Младежки дом:

- Голяма зала - 100 лв. на час;

- Голяма зала за политически цели – 250 лв. на час;

- За дейности на училища, детски градини и общински предприятия – безплатно;

- Зала №1 – 25 лв. на час;

- Зала №2 – 15 лв. на час;

- Зала №3 – 12 лв. на час;

- Други зали – 10 лв. на час;

- Зала №202 – 18 лв. на час;

- Цена за предлагана услуга „Техническо обезпечаване” (мултимедия, озвучаване и др.) – 10 лв. на час.

Определените цени в т.6 са без ДДС.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/