Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 03.02.2012 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.9, т.3 от Правилника за общинските предприятия, Общински съвет – Хасково реши:

1. Открива Обществената къпалня в кв. „Република” – гр.Хасково с персонал от 7 бр., които да бъдат включени в структурата на ОП „Екопрогрес” – гр.Хасково.

2. Определя нова численост на персонала на ОП „Екопрогрес” – гр.Хасково - 295 бр.

3. Определя нова структура на ОП “Екопрогрес” – гр.Хасково, както следва:

- Директор - 1 бр.
- ”Други дейности по благоустройството и опазване на околната среда” - 25 бр.
- “Озеленяване” - 72 бр.
- “Чистота” - 135 бр.
- “Зоокът” - 11 бр.
- ”Циментови изделия и ремонт на улични настилки” - 19 бр.
- ”Знаци и пътна маркировка” - 11 бр.
- ”Микропазари, базари” - 3 бр.
- „Обществена къпалня” - 7 бр.
- Спортни обекти (КСК “Спартак”, зона за отдих и спорт в кв.250 А, стадион “Хасково”) - 7 бр.
ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА: - 295 бр.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Иван Иванов/