Докладна записка относно изменение и допълнение на чл.56 „Б”, ал.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  Община Хасково.

Изтегли