Председател

Румен Людмилов Стоянов

Секретар

Антони Стефанов Пашов

Членове на комисията:

Виктор Георгиев Годжов
Димитър Лозков Ничев
Добри Василев Беливанов
Якуб Расим Хаджиосман
Сание Рамадан Кязим