Председател

Цвети Илиев Лалов

Секретар

Исмаил Себахтин Исмаил

Членове на комисията:

Маргарита Цветанова Маркова
Румен Людмилов Стоянов
Светослава Николова Стоянова
Тодор Савов Савов
д-р Марио Георгиев Янакиев