Председател

Цвети Илиев Лалов

Секретар

Исмаил Себахтин Исмаил

Членове на комисията:

Димитър Георгиев Траянов
Маргарита Цветанова Маркова
Светослава Николова Стоянова
Тодор Савов Савов
д-р Марио Георгиев Янакиев