Председател

Делян Димчев Делчев

Секретар

Коста Петков Стоев

Членове на комисията:

Въчка Петкова Иванова
Георги Костадинов Пеев
Росен Йосифов Атанасов
Румен Людмилов Стоянов
Сание Рамадан Кязим