Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване, хигиенизиране или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Хасково

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване, хигиенизиране или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Хасково   по чл.196, ал.5 от З...

Наредба за спазване на обществения ред при дейността на религиозните общности

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Тази Наредба урежда правата и задълженията на религиозните общности на територията на община Хасково и изискванията за спазване на обществения ред при дейността им. Чл.2....