На 24.06.2021 г., от 17.00 ч. в заседателна зала №206 в Общинска администрация Хасково - Заседание на ПК по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси.