ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 24.08.2020 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика           - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата           - 17..30 ч.

 

 

 

На 25.08.2020 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                         - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                     - 17.00 ч.

 

 

 

На 26.08.2020 г. /сряда/: 

ПК по обществен ред и законност                                       - 17.00 ч.