ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2017 г. до  м.юни 2017 г. /приет с Решение №518 от 04.08.2017 г./