ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 27.01.2020 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика            - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата           - 17.30 ч.

 

 

 

На 28.01.2020 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                          - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                   - 17.00 ч.

 

 

 

На 29.01.2020 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания                - 16.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                        - 16.30 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                        - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                       - 17.30 ч.