ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

6300 гр.Хасково, пл. „Общински” №1; тел.:038/603-313; 038/603-309; факс: 038/603-440;

e-mail: obsht_savet@haskovo.bg

 

 

СПИСЪК  НА  ДОПУСНАТИТЕ  ДО  УЧАСТИЕ  КАНДИДАТИ  ЗА  СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ  КЪМ  РАЙОНЕН  СЪД  - ХАСКОВО  ЗА  МАНДАТ  2020 – 2024 г.

 

 

1. ГЕНОВЕВА РУМЕНОВА СТОЙЧЕВА

 

2. ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

 

3. ЖУЛИЕТА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА

 

4. ХРИСТИНА ХРИСТОВА ПЕХЛИВАНОВА

 

5. КАТЯ СТОЯНОВА КРОТНЕВА

 

6. СВЕТЛАНА БОНЧЕВА  НИКОЛОВА

 

7. НЕДЯЛКА ДОБРЕВА ПАСЕВА

 

8. КРАСИМИР АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ

 

9. МАРГАРИТА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА

 

10. НИНА НЕДЯЛКОВА МАРТИНОВА

 

11. ДИМИТРИЯ ПЕТРОВА АНАСТАСОВА

 

12. МАРИЯ ИВАНОВА САПУНДЖИЕВА

 

13. ДИРУХИ АРА МИТЕВА

 

14. НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА КЪНЕВА

 

15. ЦВЕТА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА

 

16. ЧЕНКА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА

 

17. МИЛЕНА НЕДЯЛКОВА ПАНАЙОТОВА

 

18. МАРУСЯ МАНОЛОВА АТАНАСОВА

 

19. ИВАНКА ДОБРЕВА ТОДОРОВА

 

20. ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ

 

21. ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА ЖЕЛЕЗАНОВА

 

22.. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА

 

23. АНЕЛИЯ ПАНЧЕВА ЗАПРЯНОВА

 

24. ТАНЯ ПАНЧЕВА ЗАПРЯНОВА

 

25. РАДОСЛАВА ЮЛИЯНОВА АСЕНОВА

 

26. ГЕРГАНА СТАЙКОВА КИРИМОВА

 

27. АЙСЕЛ МУСТАФА ЕМИН

 

28. ПЕРВИН САБРИ СЮЛЕЙМАН

 

29. ВИОЛЕТА ГЕНОВА ГЕОРГИЕВА

 

30. МАРИЯ СИМЕОНОВА ЖЕКОВА

 

31.ТЕОДОРА НЕДКОВА ПЕШЕВА

 

32. НЕДКО ПЕТРОВ ПЕШЕВ

 

33.ВАНЧО ПЕТКОВ АНГЕЛОВ

 

34 ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

35.СЛАВКА ВАСИЛЕВА МИЛЕВА

 

36. МИНА БОРИСОВА КАРАГЬОЗОВА

 

37. ДОБРОМИРА МАРИНОВА ПЕТРОВА

 

38. ДОНКА ВЪТЕВА МУТАФОВА

 

39. МАРГАРИТА ПАВЛОВА ПЕТЕВА