ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На  22 юли 2019 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика      - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите

на селата                                                                    - 17.30 ч.

 

 

 

На  23 юли 2019 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                            - 17.00 ч.

 

 

 

На  24 юли 2019 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания           - 16.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                  - 16.30 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни

програми и международни връзки                                - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                - 17.30 ч.