ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На  17 декември 2018 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности  - 17.00 ч.

 

 ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.30 ч.

 

 

 

На  18 декември 2018 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                  - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                               - 17.00 ч.

 

 

 

На  19 декември 2018 г. /сряда/:

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни

програми и международни връзки                                 - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                 - 17.30 ч.