ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На  25 септември 2017 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 17.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика      - 17.30 ч.

 

 

На  26 септември 2017 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                 - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                             - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и

проблемите на селата                                                 - 18.00 ч.

 

 

 

 

На 27 септември 2017 г. /сряда/:

ПК по образование, култура, вероизповедания             - 16.30 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                  - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                - 17.30 ч.