ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На  26 юни 2017 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.00 ч.

 

 

 

На 27 юни 2017 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                  - 16.00 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                               - 17.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                   - 18.00 ч.

 

 

 

На 28 юни 2017 г. /сряда/:

ПК по образование, култура, вероизповедания             - 15.00 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни

програми и международни връзки                                 - 16.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                 - 17.00 ч.