ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На  24 април 2017 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.30 ч.

 

 

На 25 април 2017 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                  - 16.00 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                               - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата       - 18.00 ч.

 

 

На 26 април 2017 г. /сряда/:

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                 - 14.00 ч.

 

ПК по образование, култура, вероизповедания                - 15.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                     - 16.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                   - 17.30 ч.