На  20 февруари 2017 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности    - 15.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика         - 17.30 ч.

 

 

На 21 февруари 2017 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                    - 16.00 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата         - 18.00 ч.

 

 

На 22 февруари 2017 г. /сряда/:

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                       - 14.00 ч.

 

ПК по образование, култура, вероизповедания                     - 15.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                          - 16.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                        - 17.30 ч.