На  21 ноември 2016 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности   - 15.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.30 ч.

 

 

 

На 22 ноември 2016 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                   - 16.00 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                               - 17.00 ч.

 

ПК по  земеделието, горите и проблемите на селата      - 18.00 ч.

 

 

 

На 23 ноември 2016 г. /сряда/:

ПК по образование, култура, вероизповедания              - 15.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                 - 17.00 ч.