24 октомври 2016 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности           - 15.00 ч.

ПК по общинска собственост и стопанска политика                - 17.30 ч.

 

25 октомври 2016 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                            - 16.00 ч.

ПК по бюджет и финанси                                                        - 17.00 ч.

ПК по  земеделието, горите и проблемите на селата                - 18.00 ч.

 

26 октомври 2016 г. /сряда/:

ПК по образование, култура, вероизповедания                        - 15.00 ч.

ПК по обществен ред и законност                                           - 17.30 ч.