УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с приетите Решения №735, 741 и 743 от 29.04.2011 г. на Общински съвет – Хасково, се съобщава на заинтересованите лица, че цитираните решения на Общински съвет – Хасково, са оспорени от Кмета на Община Хасково пред съответните институции и не са влезли в сила.