ТЕМИ ПРЕДМЕТ НА СЪБЕСЕДВАНЕТО ЗА КОНКУРСИ, ОБЯВЕНИ С РЕШЕНИЯ №№ 52, 53, 54, 55 И 56 ОТ 03.02.2012 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО:

1. Допълнителни начини за финансиране на лечебните заведния;

2. Нови технологии за диагностика и лечение на заболяванията;

3. Участие в европейски програми за превенция на заболяванията.