Тук може да се запознаете с Отчета за дейността на Общински съвет –Хасково и неговите комисии за периода от м.май 2009 г. до м.декември 2009 г. вкл. - ОТЧЕТ