Заседание 23.11.2012 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 46, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково   С В И К В А М:   ОБЩИНСКИ СЪВЕ...

Заседание 26.10.2012 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково   С В И К В А М:   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХА...

Извънредно заседание 17.10.2012 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1, чл.47, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –  Хасково   С В И К В А М:   ОБЩИН...

Заседание 28.09.2012 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково   С В И К В А М:   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –...

Заседание 20.07.2012

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково  С В И К В А М: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО...

Заседание 22.06.2012

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково СВИКВАМ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО НА ДЕСЕ...

Заседание 01.06.2012

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково  СВИКВАМ:  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО НА...

Заседание 27.04.2012

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 отПравилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково С В И К В А М: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО НА ОСМО ...

Заседание 24.02.2012

На основание чл.23, ал.4, т.1 от змсма, чл.46, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински Съвет – Хасково Свиквам Общински съвет – Хасково на шесто  заседание...

Заседание 03.02.2012

   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   С В И К В А М: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО НА ПЕТО  ЗАСЕДАНИЕ НА...