Заседание 01.03.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково   С В И К В А М:   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХА...

Заседание 01.02.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково   С В И К В А М:   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХА...

Извънредно заседание 07.01.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.47, ал.3 и ал.4, чл.46, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково   С В И К В А М:  ...

Заседание 14.12.2012 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково   С В И К В А М:   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХА...

Заседание 23.11.2012 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 46, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково   С В И К В А М:   ОБЩИНСКИ СЪВЕ...

Заседание 26.10.2012 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково   С В И К В А М:   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХА...

Извънредно заседание 17.10.2012 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1, чл.47, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –  Хасково   С В И К В А М:   ОБЩИН...

Заседание 28.09.2012 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково   С В И К В А М:   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –...

Заседание 20.07.2012

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково  С В И К В А М: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО...

Заседание 22.06.2012

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково СВИКВАМ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО НА ДЕСЕ...