Председател

Деян Янков Янев

Секретар

Йозджан Расим Мехмед

Членове на комисията:

Атанас Емилов Асенов
Ели Димова Костова
Соня Филипова Боева
Валя Стоилова Иванова
Стойка Щерева Стайкова