Председател

Димитър Тодоров Шалапатов

Секретар

Хакиф Ибрям Хабил

Членове на комисията:

Динко Петров Тенев
Иван Димитров Станчев
Митко Петров Петров
Петьо Стоилов Кирев
Стойка Щерева Стайкова