Председател

Росен Пеянков Пеянков

Секретар

Валя Стоилова Иванова

Членове на комисията:

Шенер Сабри Халибрям
Николина Кирилова Кирева
Румен Людмилов Стоянов
Албен Събков Манджуков
Сунай Мустафов Алиев