Председател

Гергана Руменова Бояджиева

Секретар

Йозджан Расим Мехмед

Членове на комисията:

Еркант Али Раиф
Лилия Димитрова Консулова
Николина Кирилова Кирева
Валя Стоилова Иванова
Марин Стоянов Пантов