Председател

Динко Петров Тенев

Секретар

Хакиф Ибрям Хабил

Членове на комисията:

Румен Людмилов Стоянов
Тодор Добрев Тодоров
Антони Стефанов Пашов
Иван Димитров Станчев
Марин Стоянов Пантов