Председател

Антон Делчев Иванов

Секретар

Красен Петков Ангелов

Членове на комисията:

Динко Петров Тенев
Шенол Фикрет Вели
Митко Костадинов Полихронов
Петър Евгениев Николов
Сунай Мустафов Алиев