Председател

Даниел Руменов Гаргов

Секретар

Митко Костадинов Полихронов

Членове на комисията:

Деян Янков Янев
Димитър Георгиев Траянов
Александър Андреев Калемджиев
Исмаил Себахтин Исмаил
Росен Пеянков Пеянков