Председател

Антон Делчев Иванов

Секретар

Даниел Руменов Гаргов

Членове на комисията:

Ели Димова Костова
Димитър Тодоров Шалапатов
Марин Стоянов Пантов
Петър Евгениев Николов
Хакиф Ибрям Хабил